Gijsbert Goertzen and Maria Alarts

Gijsbert Goertzen owned land, mainly in Herwijnen, Gelderland, Netherlands. He may have been the son of Goert Reyers and Jutta van Hoickelum. Gijsbert married Maria Alarts. Maria was the daughter of Alert Dircxsen and Aricken — and was born in Herwijnen, Gelderland, Netherlands. Maria and her siblings were “brought up at their parents’ homestead.”

Gijsbert and Maria's children:

 1. Abraham Gijsberts, married 1) Marijeke Cornelis in Nov 1612 in Herwijnen, Gelderland, Netherlands and 2) Jenneke Theunisse.
 2. Alart Ghijsbertsen, married Metken Walravensdr., died (murdered) 1615.
 3. Heijman Guijsberts, married IJken Jans Kuijsten.
They may have had these daughters (found on the Herwijnen church membership lists):
 1. Guertje Gijsberts.
 2. Eijke Gijsberts.
 3. Baertje Gijsberts.

Source:

 1. Index Kerkregisters Doop en Trouw, 1607-1681 (Herwijnen en Hellouw, Gelderland, Netherlands), (LDS Film 1743581), marriage # 41.
 2. Documents from the Judicial Archives of Tuil, Archive of the Provicial Court of Gelderland, and Archive of the Provincial Audit-office of Gelderland, as researched by Peter Nouwt, translated by Engel Roza, and compiled by Valentine Van Zee.
 3. Notes of Jos de Kloe, taken from the will of Maricken Aert Willemsdr., Woudrichem R467.
 4. Church Membership Lists, Herwijnen church records 1607-1681, (LDS Film 1743581).
 5. Sanders, Piet, “Genealogie Roosa of Rosa te Andel”, Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1981.


Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Herwijnen

Trouwakte d. d. November 1612
Man:  Abraham Gijsberts, J. M. tot Herwijnen
Vrouw:  Marijeke Cornelis, J. D. won tot Puderoijen
  “aldaer bevestiget”

Source:  Index Kerkregisters Doop en Trouw, 1607-1681 (Herwijnen en Hellouw, Gelderland, Netherlands), (LDS Film 1743581), marriage # 41.


Church Membership Lists

25 December 1612
Gijsbert Goerttzen, with wife Maria
…Aelart Gijsberts, with wife Metken…
At a Later Date
…Abraham Gijsbertse, with wife
…Guertje Gijsberts
…Eijke Gijsberts
…Baertje Gijsberts…

Source:  Herwijnen church records 1607-1681, (LDS Film 1743581).


…I GIJSBERT ROOSA, tr. NN.

II HEIJMAN GHIJSBERTSZN. ROOSA, volgt III-1.
 ABRAHAM GHIJSBERTSZN. ROOSA, volgt III-2.

III-1 HEIJMAN GIJSBERTSZN ROSA of ROOSA, wordt genoemd in boek 754, blockcedule verpondingen tienden te Op Andel ao. 1608, 1614, 1622, en 1626. tr. NN.
kinderen uit dit huwelijk:
3) JAN HEIJMANSE ROSA
4) GOVERT HEIJMANSE ROSA, volgt IV
deze twee kinderen worden genoemd in boek 755, controle rol 10 den Munster 1656 (zie Gens Nostra 1965.)[1]

III-2 ABRAHAM GHIJSBERTSZN. ROOSA, wordt vermeldt in Gens Nostra 1965, pag. 24. tr. Herwijnen november 1612 met MAIJKE CORNELIS, j. d. wonende te Poederoijen. Hij was 2e gehuwd met Jenneke Teunis. Weduwe van Aert Keustens. Zij tweede vrouw kwam vermoedelijk uit Andel…

Source:  Sanders, Piet, “Genealogie Roosa of Rosa te Andel”, Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1981.


From the Judicial Archive of Tuil
No. 1243, fol. 21vso, 29 July 1579
Ghijsbert Goirtsen, on behalf of his wife, sells to Ghijsbert Reyersen: half of 19 hont of land in Herwijnen, in Gheentkenshoeff, adjacent above: the heirs of Goesen van Oenzelaer and below: Engbert Claesen, stretching from the Broickgraeff to the Middelsloet. The other half of this property is owned by Arnt Thonisen. Security: his house and homestead in Herwijnen.

No. 1243, fol. 61, 25 November 1581
Gijsbert Goertsen sells to Gerit Sandersen the right of way that he has across a yard in Herwijnen, inhabited by Gerit Sandersen, adjacent: above Mechtelt, widow of Aert Willemsen, and the heirs of Gerit Jansen; and below the heirs of Melis Jansen. Security: the yard in Herwijnen, inhabited by him, adjacent: above Weyntken Elis’ widow and her children; and below the heirs of Gijsbert Bruystensen.

No. 1243, fol. 116, 27 January 1586
Ghijsbert Goertsen promises Jacop Claesen van Dueren to pay 111 guilders at Christmas 1588. Security: his house and homestead in Herwijnen, adjacent above: Wijntken Elis and her children, and below: Arien Vermoelen.

No. 1244, fol. 10vso, 20 August 1588
Jan Geritsen and Mechtelt Willems, also on behalf of her children by Ghijsbert Aertsen, sell to Ghijsbert Goirtsen: a homestead in Herwijnen, stretching from the street to the stream, adjacent above: Peter Dircksen and Jan Dircksen, and below: Gerit Sandersen; with an interest of 15 stuivers due to the lady Van Gameren.

No. 1244, fol. 53, 16 February 1591
Arien Jansen sells to Ghijsbert Goertsen: 8 hont of land in Herwijnen, stretching from the dyke to the Huetgraeff, adjacent east: Jan Symensen and west: Gerit Huygen.

No. 1244, fol. 54vso, 2 March 1591
Goirt Goirtsen sells to Ghijsbert Goertsen: 1 morgen of land in Herwijnen, called Verliesenhoeff, stretching from the dyke to the Hoetcorff, adjacent above: Gerit Huygen and below: the church of Herwijnen.

No. 1244, fol. 57, 11 May 1591
Aert Thonisen hands over to Ghijsbert Goirtsen: the property and rights, that he and his wife Bertken have inherited in Herwijnen from his brothers-in-law Bruysten and Goosen Alartsen.

No. 1244, fol. 60vso, 2 March 1591
Ghijsbert Goirtsen promises Goirt Goirtsen to pay 60 guilders on 22 February 1592.

No. 1244, fol. 60vso, 24 August 1591
Ghijsbert Goertsen promises Claes Coenen on behalf of Peterken Jans to pay 80 guilders on next Christmas and again 80 guilders one year later.

No. 1244, fol. 62, 5 October 1591
Aert Henricksen sells to Ghijsbert Goertsen: (1) 14 hont of land in Herwijnen, in the Merckt, adjacent east: Goert Goertsen the younger and west: Jan Jansen Holl; (2) half of 1 morgen of land there, in the Hoetkorff, stretching from the Hoetkorff to the dyke, adj east: Henrick van Loosen and west: Herman Loesecoth; (3) half of 7 hont of land there, across the Hoetkorff, adj east: Herman Loesecoth and west: Jan Hanricksen Comen; (4) half a field there, 1 morgen of land, in the Merckt, adj east: Ghijsbert Goertsen and west: Jan Ariensen de Groot; with an [annual] interest of 2 guilders.

No. 1244, fol. 62vso, 5 October 1591
Ghijsbert Goertsen promises Aert Hanricksen to pay 75 guilders each time on 11 November 1592, 1593 and 1594.

No. 1244, fol. 96vso, 4 December 1592
Arien Jorisen and Frederick Jansen, also on behalf of Wouter Otten, sell to Ghijsbert Goirtsen: 1 morgen of land in Herwijnen, across the Broeckgraef, in Rolofshoeff, adjacent above: Joest Engbertsen and below: Jan Jansen Holl, stretching from the Broeckgraeff to the ditch.

No. 1244, fol. 100, 15 February 1594
Ghijsbert Govertsen promises Ghijsbert Ariensen to pay an annual interest of 60 guilders, commencing on 22 February 1595. Security: house and yard with land in Herwijnen, inhabited by him, adjacent above: Peter and Jan Dircksen; and below: the heirs of Dirck van Plaenen, stretching from the dyke to the river. This interest is redeemable by 1000 guilders.

No. 1244, fol. 102, 26 March 1594
Jan Symonsen the elder, Jan Symonsen the younger and Gerit Schoock, on behalf of his wife, sell to Ghijsbert Goirtsen: (1) 7 hont of land in Herwijnen, adjacent above: Wayesteyn, below: Ghijsbert Goirtsen, stretching from the Hoetkorfgraef to the dyke; (2) a field there, 14 hont of land, across the Hoetkorf, adjacent above: Cornelis Rolofsen and below: Goirt Goirtsen, stretching from the Hoetkorf to Aert Stevensen; (3) 2 morgen of land there, across the Broeckgraef, in Wijfelerscamp, adjacent above: Joris Ariensen and below: Goert Goirtsen and Goevart Geritsen.

No. 1244, fol. 125, 20 April 1596
Ghijsbert Goirtsen promises to Ghijsbert Ariensen to pay 490 guilders and 5 stuiver altogether on four successive St. Petersdays (22 February). Security: (1) 2 morgen of land in Herwijnen, adjacent above: Wayesteyn and below: Gerit Huygen; (2) 1 morgen of land there, adjacent above: Hanrick van Loosen and below: Wayesteyn.

No. 1244, fol. 142, 3 June 1597
Ghijsbert Goirtsen sells to Anthonis Otten: (1) 9 hont of land in Vuren, on the Engh, adjacent above: the church of Vuren and below: Jan Rommen and Dirck Aertsen; (2) 1 morgen of land there, on the common, adjacent above: the widow of mr. Willem Petersen and below: Aert Jansen Covel.

No. 1245, fol. 18, 9 January 1599
Ghijsbert Goertsen sells to Michiel Petersen: 5 hont of land in Herwijnen, called the Peerboemenacker, adjacent above: Michiel Petersen and below: the church of Herwijnen.

No. 1245, fol. 31, 30 March 1600
Ghijsbert Goertsen sells to Arien Ghijsbertsen: 2 morgen of land in Herwijnen, over the Broickgraeff, called Wijflicxcamp, adjacent above: Joris Ariensen and below: the lord of Oyen and Loeyken Bayens.

No. 1245, fol. 31, 30 March 1600
Ghijsbert Goertsen sells to Peter Joesten: 2 morgen of land in Herwijnen, above: Wayesteyn and below: Gerit Huygen, stretching from the dyke to the Huefftgraef.

No. 1245, fol. 39, 14 October 1600
Peter Joesten hands over to the children from the second marriage of sir Johan de Laignier, namely Anthony, Johan and Susanneken Laignier: the title-deeds of 2 morgen in Herwijnen, obtained from Ghijsbert Goirtsen. This deed was cancelled on 14 November 1609.

No. 1245, fol. 74vso, 16 November 1602
Gerit Elisen promises Ghijsbert Goirtsen to pay 200 guilders on 11 November forthcoming. The payment was recognized on 11 February 1606.

No. 1245, fol. 78, 2 January 1603
Ghijsbert Goevertsen sells to Jan Corstensen van Tolhuys: a yard in Herwijnen, adjacent east: Jan Jansen Hol, west: Gerit Sandersen, south: Ghijsbert Goevertsen with Peter and Jan Dircksen and north: the street.

No. 1245, fol. 78vso, 2 January 1603
Jan Corstensen promises Ghijsbert Goevertsen to pay 110 guilders, namely 11 guilders on 22 February 1604 and so on for 10 years.

No. 1245, fol. 82vso, 11 June 1603
Hillegond, widow of Hanrick de Raet, also on behalf of her children, hands over to Ghijsbert Goirtsen: of an annual interest of 10 guilders resting on Dirck de Basterts Kempkens [in Herwijnen].

No. 1245, fol. 83, 11 June 1603
Hillegond, widow of Hanrick de Raet, also on behalf of her children, sells to Ghijsbert Goirtsen: an annual interest of 3 guilders.

No. 1245, fol. 83, 11 June 1603
Hillegond, widow of Hanrick de Raet, also on behalf of her children, sells to Ghijsbert Goirtsen: an annual interest of 6 Philipsguilders, that was once promised by Bernt van Hoy with as security: property in Herwijnen, that is presently owned by Ghijsbert Goirtsen.

No. 1245, fol. 121vso, 29 April 1606
Ghijsbert Goirtsen promises to free Herberen Thonisen of the payment of a quarter of an annual interest of 15 guilders and half of an annual interest of 3 guilders.

No. 1245, fol. 124, 1 June 1606
Jacop Jacopsen, on behalf of his wife Neelken Jansdochter, sells to Ghijsbert Goirtsen: a piece of land in Herwijnen, in the Wayense Weert, adjacent above: Aert Geritsen and below: Ghijsbert Arien Aertsen, stretching from the channel to the ditch.

No. 173, 9 October 1606
Gijsbert Goirtsen promises Gijsbert Ariensen to pay an [annual] interest of 6% concerning a debt of 655 guilders, commencing on Christmas forthcoming.

No. 1246, fol. 17, 3 July 1610
Cornelis van Soevenhoven sells to Ghijsbert Goertsen in Herwijnen: an annual interest of 2 guilders and 10 stuivers, that was promised by Aerent Thonis on 12 november 1569 with as security 3 morgen and 1 hont of land in Herwijnen.

No. 1246, fol. 17vso, 11 July 1610
The lord of Oyen sells to Ghijsbert Goirtsen: a piece of hopland and orchard in Herwijnen, called Beyerslant, adjacent above: the lord of Oyen and below: Arien Mertensen, stretching from the dyke to the street.

No. 1246, fol. 71vso, 20 February 1612
Peter Cornelisen Smit, only heir of his father Cornelis Dircksen Smit, sells to Ghijsbert Goevaertsen: a house and homestead in Herwijnen, adjacent east: Aert Alartsen, west: Peter Cornelisen, north: the dyke and south: Ghijsbert Goevertsen.

No. 1246, fol. 71vso, 20 February 1612
Arien Henricksen sells to Ghijsbert Goevertsen: 13 hont of land in Herwijnen, across the Hootgraeff, adjacent above: Joris Ariensen and below: Claes and Gerit Engbertsen, stretching from the Hootgraeff to the Broockgraeff.

No. 1246, fol. 72, 20 February 1612
Huych Geritsen sells to Ghijsbert Goevertsen: a piece of watermeadow-land in Herwijnen, adjacent east: Ghijsbert Goevaertsen and west: Ghijsbert Arien Aertsen.

No. 1246, fol. 121vso, 28 April 1615
Ghijsbert Goirtsen and Maria, married couple, make their will regarding the inheritance that the four under-age children of Alart Ghijsbertsen will have instead of their father. In case one of the children dies without legal offspring its portion will be inherited by the other children or else by the fathers family.

No. 1246, fol. 126, 13 June 1615
Ghijsbert Goirtsen promises Everit Ponsen to pay 220 guilders within 14 days.

No. 1246, fol. 126, 13 June 1615
Jan Hoen transfers to Ghijsbert Goertsen: 400 guilders, being the surplus of his administration of the church property of Herwijnen.

No. 1246, fol. 160vso, 24 November 1616
Ghijsbert Goirtsen, as guardian of the children of his son Alart Ghijsbertsen, and Ot Herberensen, as husband of Metken Walravensdr., sell to Thonis Hermensen: morgen of land in Hellouw, on the Merck, adjacent east: Peter Hubertsen, south: the chapter of Haaften, west: Joris Jansen and north: the Merck.

No. 1246, fol. 330vso, 20 July 1630
Abraham and Heymen Gijsbersen, the latter also on behalf of the children of his late brother Alert Gijsbersen, together as heirs of their father and grandfather Gijsbert Goirtsen, sell to Henderick Dircksen Feyter: the title-deed of a piece of yard and orchard in Herwijnen, called Beyerslant, that was transferred by the lord of Oyen to Gijsbert Goirtsen on 11 July 1610.

No. 1248, fol. 331vso, 20 July 1630
Henderick Dircksen Feyter hands over to the heirs of Gijsbert Goirtsen: the inheritance, that he has obtained from this grandmother and was sold by him to Gijsbert Goirtsen.

No. 9, fol. 316, 10 October 1630
Lady Maria of Herwijnen, widow of lord Walraven van Hemert, 72 years of age, Merten Jansen Sterck, 80 years of age, and Wouter Otten, 74 years of age, testify on request of Abraham Gijsbersen, inhabitant of Herwijnen, that Marye Alarts, wife of Gijsbert Goirtsen, Bruysten Alarts, during his life living in Rumpt, Dirck Alarts, during his life living in Gorinchem, and Beert Alarts, former wife of Aert Anthonissen, were four brothers and sisters, children of Alert Dircxsen and his wife Aricken. The four children were all born in Herwijnen and brought up at their parents’ homestead, which is now owned by Abraham Gijsbersen.

No. 1243, fol. 21vso, 29 July 1579
Ghijsbert Goirtsen, on behalf of his wife, sells to Ghijsbert Reyersen: half of 19 hont of land in Herwijnen, in Gheentkenshoeff, adjacent above: the heirs of Goesen van Oenzelaer and below: Engbert Claesen, stretching from the Broickgraeff to the Middelsloet. The other half of this property is owned by Arnt Thonisen. Security: his house and homestead in Herwijnen.

Nr.4.fol.12, July 8 1578
Peter die Groot sells the goods of the children of Hanrick Alartesen in Herwijnen. Udo Verstege is merchant. Postponing up to Lamberti (=Sept. 17). Notice of seizing is given to Joist Ghijsbertsen, as guardian on behalf of his father, and to Arnt Thonisen and Gijsbert Goirtsen, as representative (onderwinder) or “nabuur”.

Nr.4.fol.21vso, April 28,1579
On behalf of Peter de Groot, the usher declares to have notified Joest Ghijsbertsen, Arnt Thonisen and Gijsbert Goirtsen, as guardian (momber) and representatives (onderwinders) of the child left-behind by Hanrick Alartsen and his goods.

Nr.4.fol.122vso, June 30 1584
On behalf of Gerit Geritsen, Jan Willemsen summons Gijsbert Goertsen and Gerit Sandersen to court.

Nr.4.fol.130vso, 1585
The schepens allow Jan Willemsen, on behalf of Gerit Geritsen, to seize the goods of Gijsbert Goertsen and Gerit Sandersen. Postponing up to Johannis mid-summer (=June 24)., Jacobi (=July 25) well paid. Proclamation in Herwijnen. (Willem) Pels is merchant.

Nr.4.fol.142, Dec. 6 1585
On behalf of Gerit Geritsen the usher declares to have notified Ghijsbert Goirtsen.

Nr.4.fol.144, July 17 1586
Gerit Geritsen expropriates the goods of Ghijsbert Goirtsen.

Source:  Documents from the Judicial Archives of Tuil, as researched by Peter Nouwt, translated by Engel Roza, and compiled by Valentine Van Zee (see Special Research Report #2).


More about the Sons of Gijsbert and Maria

Alart Gijsberts
From the Judicial Archive of Tuil
No. 1245, fol. 111vso, 20 September 1605
Alart Ghijsbertsen and Philips Gompertsen sell to Gerit Valcken: their share in the title-deed of 9 morgen of land in Hellouw, called Dalemslant.

No. 1245, fol. 133, 1 December 1606
Gerit Elisen sells to Aellert Ghijsbertsen: 7 hont in Herwijnen, across the Broockgraeff, being one third of 3 morgen, called Claes Lucas Camp, adjacent above: Jan Ariensen, below: the heirs of Claes Vijgh, north: Willemken Jans de Rou and south: the Broeckgraeff.

No. 1245, fol. 184, 9 October 1609
Dirck Elisen promises Alart Ghijsbertsen to pay 154 guilders on 24 June 1610. This deed is cancelled on 22 January 1639.

No. 1246, fol. 40vso, 27 June 1611
Alart Ghijsbertsen, as husband of Metken Walravens, sells to Corsten Ariaensen: 16 hont of land in Haaften, called the Hoornick, adjacent east, south and north: the street and, west: Joest Rutgersen. Security: the estate and inheritance of Walraven Hermensen and his wife Lysken.

No. 1246, fol. 41vso, 2 July 1611
Alart Ghijsbertsen sells to Cornelis Hanricksen: about 2 morgen of land in Hellouw, which is part of a parcel of land, called the Ketel, adjacent above: the vicary, south: the Paelgraeff, west heer Aerts Kempken, north the chapter of Haaften. Security: the estate of Walraven Hermensen.

No. 1246, fol. 64, 10 July 1612
Alart Ghijsbertsen is a witness to the marriage-contract of Ghijsbert Ariensen and Judith Gerit Sandersen’s daughter in Herwijnen.

No. 1246, fol. 129, 9 September 1615
Ghijsbert Arien Aertsen and Wauter Otten promise Anthonis Jansen Holl and the heirs of Alart Ghijsbertsen to pay 200 guilders on 9 September 1616 with 7% interest.

No. 1246, fol. 151vso, 10 September 1615
Ghijsbert Arien Aertsen, Wauter Otten and Aert Wautersen promise Anthonis Jansen Holl, also on behalf of the heirs of Alart Ghijsbertsen, to pay 200 gulden on 25 July 1616 with 7% interest.

No. 7, fol. 71vso
9 April 1613
Alart Ghijsbertsen resists the legal seizure (of his property) by Ghijsbert Schay. Ghijsbert Goirtsen stands surety on his behalf.
Dirck Aetsen resists the legal seizure (of his property) by Ghijsbert Schay.
Alart Ghijsbertsen stands surety on his behalf. Dirck Aertsen authorizes Alart Ghijsbertsen.

No. 7, fol. 77vso, 10 Aug 1613
Note of a current legal action between Dirck van Huesden and Alart Ghijsbertsen.

No. 7, fol. 104vso, 9 August 1614
Note of a current legal action between Dirck van Huesden and Alart Ghijsbertsen.

No. 7, fol. 106, 9 August 1614
Sentence concerning the legal action by Dirck Roloffsen and Gerit van Bothoelen against Alart Ghijsbertsen in order to obtain pazyment of the costs regarding the property of the altar of Saint John in Zaltbommel. The aldermen give judgement for the plaintiffs.

No. 7, fol. 107, 9 August 1614
The judge on behalf of the public prosecutor (ambtman) takes legal action against Alart Ghijsbertsen, for having during his life six times unlawfully resisted the legal seizure (of his property) by Dirck Roloffsen and Geritt van Bothoelen. The alderman give judgement against the defender, imposing a fine of six ‘double alderman’s guilders’ on him or his heirs.

From the Archive of the Provicial Court of Gelderland

No. 4830
Extract from the register of manslaughters in the Bench of Tuil, 1615
Alart Ghijsbertssen in Herwijnen has been killed by someone called Jan Celis.

No. 4830
Extract from the register of manslaughters in the Benches of Tuil and Deil, composed by Udo Verstege, judge in the Tielerwaard. (1615)
In the Bench of Tuil:
Alart Gijsbertseen in Herwijnen has been struck down by one called Jan Eelissen.

Archive of the Provincial Audit-office of Gelderland

No. 5522, fol. 8
Alart Ghijsbertsen or his heirs, having resisted six times the legal seizure (of his property) by Dirck Roloffssen and Gheeit van Botholen, have been fined on 9 August 1614 six ‘double alderman’s guilders’, or 13 guilders.

Source:  Documents from the Judicial Archives of Tuil, Archive of the Provicial Court of Gelderland, and Archive of the Provincial Audit-office of Gelderland, as researched by Peter Nouwt, translated by Engel Roza, and compiled by Valentine Van Zee (see Special Research Report #2).


Footnotes

[1] Translation:  “I. Gijsbert Roosa, marriage not known.
II. Heijman Ghijsbertsen Roosa, follows III-1.
Abraham Ghijsbertsen Roosa, follows III-1.
III-1 Heijman Gijsbertszn Rosa or Roosa, was named in book 754, -- -- -- of Op Andel ao. 1608, 1614, 1622, and 1626. married not known.
Children from this marriage:
3) Jan Heijmanse Rosa
4) Govert Heijmanse Rosa, follows IV
These two children were named in book 755, -- film? 10 of Munster 1656 (see Gens Nostra 1965.)
III-2 Abraham Ghijsbertszn. Roosa, was mentioned in Gens Nostra 1965, pg. 24. Married Herwijnen November 1612 to Maijke Cornelis, unmarried woman living at Poederoijen. He was married secondly to Jenneke Teunis, widow of Aert Keustens. His second wife -- probably from Andel.”
-- denotes a word that I have not been able to translate due to my limited ability in Dutch.


2015 by Michelle Boyd, All rights reserved.

Return: Home > Ennis > Roosa
Last updated 19 June 2015.