Heijman Guisbertsen and IJken Jans Kuijstensdr.

Heijman Guijsberts[1] was the son of Guijsbert Goertsen and Maria Alerts. He was probably born in Herwijnen, Gelderland, Netherlands and later moved across the Waal River to Andel, North Brabant, Netherlands, where IJken would have lived. Heijman married IJken Jan Kuijstensdochter.[2] IJken was the daughter of Jan Antonisz Kuijsten and Marieken Aert Willemsdr.

Heijman and IJken's children:

 1. Jan Heijmans Roosa, married — —.[3]
 2. Govert Heijmans Roosa, married Ariaentje Jans.[4]
 3. Albert Heymans Roosa, of Herwijnen, Gelderland, Netherlands, married Wyntje Ariens de Jongh, buurmeester of Herwijnen 1655-6, settled in Wildwyck, New Netherland (later Kingston, Ulster, New York), schepen and consistory there, accused as a leader of the Esopus Mutiny, banished but granted amnesty, died 27 February 1678/9.
 4. Anneken Heijmansdr. (Roosa), married Joost Asswerensse de Cock.[5]
They may also have been the parents of:
 1. Gijsbert Hijmons, married Dirksken Jans.[6]

Source:

 1. Notes of Jos de Kloe, taken and translated from the will of Maricken Aert Willemsdr., Woudrichem R467.
 2. Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1999, no. 4, p. 246.
 3. Sanders, Piet, “Genealogie Roosa of Rosa te Andel”, Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1981, pg. 114.
 4. Van Rijckhuijsen Manuscript, Archive of Leijden.
 5. Judicial Archive of Tuil, # 1249, folio 28.
 6. Judicial Archives at Heusden: Woudrichen R407.
 7. Judicial Archives at Heusden: Andel R7.
 8. Judicial Archives at Heusden: Woudrichen R406.
 9. Alphen, van, Evert, “Het Geslacht Rosa” Gens Nostra, January, 1965, p. 22-25.
 10. Oud Munster 755-1 and 763.
 11. Archives of the Geestelijk Kantoor Delft kept at Den Haag, inv. No. 600.
 12. Van Wijk, Bastiaan, “Aanvulling Rosa”, Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1981, pg. 251, citing Heusden R495, f.65, date 6-1-1661 and Heusden R486, f.85v, date 5-8-1653.

 See http://www.angelfire.com/mt/hist/ for more information.


[Recorded by] Schepenen (Bank of Tuil) Goirt Janssoon & [Abraham Gijsbertsz] Roosa:
Gijsbert Abrahamssoon vs. Imbert Janssen & Gijsbert Hijmensz-- IMBERT JANSSEN and GIJSBERT HIJMONSZ as husband and "momber" (guardian) of DIRKSKEN JANS have sold 8.5 hont land or so large and small as it is situated in Herwijnen in the Broekgraeff, where east and west of it is I (Gijsbert Abrahamssoon) ROOSA, south is the parsonage and north of it is the pre-mentioned Broekgraeff sold them for a free own farmyard and property without dike and without tithes to possess and own in hereditary and the before mentioned persons testify and believe the 8.5 hont land before mentioned with full value from the inventory of JAN IMBERTSZ and further because of her according to the customs of the country to meet until "Petri ad Cathedram" (22 Feb) from now August 12, 1638.

Source:  Judicial Archive of Tuil, # 1249, folio 28. Translated by Marco Schelling.


…III-1 HEIJMAN GIJSBERTSZN ROSA of ROOSA, wordt genoemd in boek 754, blockcedule verpondingen tienden te Op Andel ao. 1608, 1614, 1622, en 1626. tr. NN.
kinderen uit dit huwelijk:
1) JAN HEIJMANSE ROSA
2) GOVERT HEIJMANSE ROSA, volgt IV
deze twee kinderen worden genoemd in boek 755, controle rol 10 den Munster 1656 (zie Gens Nostra 1965.)…

…IV GOVERT HEIJMANSZN. ROSA, overleden voor 1677, tr. met ARIAENTJE JANS. In R. A. Andel, folio 3, dd. 4.7.1683 worden hun kinderen genoemd.
tr. ca. 1655 (geschat).
kinderen :[7]
1) AERT GOVERTS ROSA…
2) HEIJMAN GOVERTS ROSA…
3) ANTOHNIJ GOVERTS ROSA…
4) JAN GOVERTS ROSA…
5) IKE GOVERTS ROSA…
6) TRIJNTJE GOVERTS ROSA…

Source:  Sanders, Piet, “Genealogie Roosa of Rosa te Andel”, Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1981, pg. 114. Courtesy:  Engel Roza.


Aanvulling Rosa
door:  Bastiaan Van Wijk.

In het GTMWB, 5e jaargang pagina 114, onder III-1 vinden we HEIJMAN GIJSBERTSZN. ROSA, waarvan bekend twee kinderen met naam JAN en GOVERT. Bij het uitwerken van diverse aktes R.A. Heusden vond ik nog een kind nl. ANNEKEN HEIJMANSDR. ROSA, overl. voor 6.1.1661. Zij was gehuwd met JOOST ASSWERENSSE (of SWEERS) DE KOCK, schout te Wijk. Uit dit huwelijk bekend:  AASWERENS, HEIJMAN en ADRIAEN, onmondig op 6.1.1661. (Zie R.A. ‘s’Hertogenbosch Heusden R494, folio 65, dd. 6.1.1661). In deze akte wordt ook haer broer Jan genoemd als zijnde “bloetvoocht” van de 3 onmondige kinderen van wijlen Anneken Heimansdr. Rosa.
In een andere akte vond ik dat JOOST ASSWERENSSE DE KOCK eerder gehuwd was geweest met ADRIAENTGEN WILLEMSDR. DE POORTER (R. A. ‘s-Hertogenbosch Heusden R486, folio 85v, dd. 5.8.1653). “Comp. Joost Sweeren de Cock, schout te Wijck, in qualite van vader ende voocht sijner twee onmondigen kinderen verwect aen Adriaentgen Willemsdr. De Poorter, ende Adriaen Aertsen Molenpas, als man en voogh van Maijke Willemsdr. De Poorter”. Hij was een oom van de twee kinderen.

Source:  Van Wijk, Bastiaan, “Aanvulling Rosa”, Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 1981, pg. 251. Courtesy:  Jos de Kloe.


Notes on the Will of Marieken Aert Willemsdr.

Woudrichem R467 (old inventory number was 137) last will and testament dated 29-1-1623, composed before schout Willem Cornelisz. Helmont, tot Andel, and schepenen Philips van Zevender en Jan Jansz. den Ouden, tot Andel
                Heijman Ghijsberts, husband of IJken Jan Kuijsten and Leendert Dircxsz, husband
                of Teuntgen Jan Kuijsten, sons-in-law, and daughters of Mariken.                 50 guilders to the church of NeerAndel
                50 guilders to the poor of Andel
                50 guilders to Henrixken Herman Huijberts

Source:  de Kloe, dr. Jos, Notes (taken in Dutch and translated into English) on the will of Marieken Aert Willemsdr., as found in Wourichem R467.


Footnotes

[1] Heijman is not seen in the records with the name Roosa. Jan, Govert, and Albert are found using the name Roosa, Roos, Roose, Roos, and de Roos. In addition, the three also used the patronym Heijmans, indicating that they were sons of a Heijman and, therefore, most likely brothers. As further support, all three named children Heijman/Heyman and Eyken/Ike, probably after their parents.
[2] Jos De Kloe found a Heijman Guijsberts, husband of IJken Jan Kuisten, mentioned as an heir in the will of Marieken Aert Willemsdr., the mother of IJken. The reasons he believes this Heijman Guijsberts to be the Roosa ancestor is:
“In Andel there is only one man, in this time period, that bore the name Heijman Ghijsberts; up to 1750 no one else in the village carried this combination of first name and patronymic name.”
“The name Heijman is a rare name anyway in this village (later typical to the Rosa clan).”
“Years later appear a Jan Heijmans Roza and a Govert Heijmans Rosa, both having daughters named Eijke. Jan first uses the name Rosa in 1654, Govert first in 1653.” In addition, Albert Heymans Roosa also had a daughter Eyke.
[3] Herwijnen Through the Centuries lists his children as Maria Jans Rosa, Jacoba Jans Rosa, Heijman Jans Rosa, and Eyken Jans Rosa. In addition, IJken would probably have named one of her sons after her father, Jan.
[4] Herwijnen Through the Centuries lists his children as Trintje Goverts Rosa, Jan Goverts Rosa, Heijman Goverts Rosa, Anthonij Goverts Rosa, Ike Goverts Rosa, and Aernout Goverts Rosa. The article “Genealogie Roosa of Rosa te Andel” gives the same children (Aernout = Aert).
[5]  Jos de Kloe wrote, “The deceased Bastiaan van Wijk published this in GTMWB 1981, p.251. He gives as the source two documents from the court archives of Heusden (NBr):
Heusden R495, f.65, date 6-1-1661
Heusden R486, f.85v, date 5-8-1653
I have not seen the originals, but Bastiaan was very well known for his knowledge of the Heusden archives, so I have no reason to doubt the correctness of this.”
[6]  From the fact that Gijsbert’s patronym was Hijmonsz (indicating that his father was named Hijmon) and the fact that Heijman’s father was named Gijsbert and he would probably have named his eldest son after his father, it has been guessed that Gijsbert is a son of Heijman and IJken.
[7]  Translation:  “Heijman Gijsbertszn Rosa or Roosa, was named in book 754, -- -- -- of Op Andel ao. 1608, 1614, 1622, and 1626. married not known.
Children from this marriage:
1) Jan Heijmanse Rosa
2) Govert Heijmanse Rosa, follows IV
These two children were named in book 755, -- film? 10 of Munster 1656 (see Gens Nostra 1965.)…
…Govert Heijmanszn. Rosa, died before 1677, married to Ariaentje Jans. In the Judicial Archive of Andel, folio 3, dd. 4 Jul 1683, their children were named. Married about 1655 (--). Children…”
-- denotes a word that I have not been able to translate due to my limited ability in Dutch.


2015 by Michelle Boyd, All rights reserved.

Return: Home > Ennis > Roosa
Last updated 19 June 2015.